A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

A Gyvt. 6. § (5)-(6) bekezdése kimondja:

Szüreteltünk

Amint az időjárás is engedte, a 2.a és a 2.b osztályosok szüretelni mentek a Zsibongóba Miska bácsihoz. A szüret úgy igazi, ha mulatság követi. Anita nénitől legény- és leánycsúfoló rigmusokat tanultak a gyerekek, Kati néni vidám szüreti dalokat tanított. 

MEGHÍVÓ

Szeretettel várunk mindenkit a Dobozi Általános Iskola Jótékonysági estjére, melynek bevételéből játszóteret szeretnénk felállítani az iskola hátsó udvarára. Zene, tánc, vacsora, nagyszerű tombolanyeremények!

Oldalak