Iskolánkról

Kedves látogató!

Köszöntöm Önt a Dobozi Általános Iskola honlapján! Intézményünk szép környezetben, a kastélypark szomszédságában, településünk központjában található. Az iskola épülete, melynek egy része már a XIX. században épült, a Wenckheim grófi család tulajdona volt. Az egykori kastély, 1996-ban egy 11 tantermes új szárnnyal gazdagodott, ennek köszönhetően a Dobozon addig szétszórtan található iskolák tanulói egy helyre kerültek.

A kultúra alapja az értelem. Oktatásunk feladata, hogy megadja az alaptudást melyre építve különböző intelligencia szintet érhet el az egyén. Egy ország, egy település, egy közösség kultúráját döntően meghatározza a benne szereplők értelmi szintje, mely alakulásában nagy jelentősége van a helyi oktató munkának. Iskolánkban évről-évre próbálunk megfelelni a kor követelményeinek a technikai fejlesztés és a szakmai fejlődés terén egyaránt. Óráinkon interaktív táblákat használunk a gyerekek nagy megelégedésére, valamint bevezettük a digitális naplót, mely remélem, elnyeri a szülők tetszését is. Fejlődtünk az angol nyelv oktatása terén, már első osztályban differenciált nyelvórákon vehetnek részt tanulóink. Felmenő rendszerben bevezettük a táblajátékok oktatását, melynek hasznosságát már most tapasztalhatjuk. A tanórákon kívül nagyon sok szabadidős tevékenységet szervezünk tanulóinknak. Büszke vagyok ezekre a rendezvényeinkre, hiszen színvonalasak, pedagógus és tanuló számára egyaránt sikerélményekben gazdagok. A mai igényeket sok tekintetben kielégítő informatikai teremmel büszkélkedhetünk, és az sem mellékes, hogy minden termünkben internet elérésünk van. Sajnos a folyamatos fejlődés és fejlesztések ellenére is egy évtizede tapasztaljuk, hogy csökken a gyereklétszám. Ez egyrészt a születések számának csökkenésének, másrészt a városi iskolák elszívó hatásának köszönhető. Számunkra nem vigasz, hogy ez egy tendencia a kisebb településeken. Versenyhelyzet alakult ki az oktatás terén, amivel lépést kell tartanunk. Hiszem, hogy a mai oktatáspolitika nem csak a monumentális intézményekben gondolkodik, hanem az emberközelibb, családiasabb légkörű kisebb intézményeknek is teret biztosít. Tantestületünk a jövőben is, töretlenül dolgozik azon, hogy iskolánk még vonzóbb legyen a dobozi gyerekek számára. Azt tapasztaljuk, hogy e törekvésünket sok szülő elismeri, látja a fejlődést és ennek köszönhetően még ma is többen választják gyermekeik számára a Dobozi Általános Iskolát. Talán tudat alatt tisztában vannak vele, hogy egy település fennmaradása döntően függ az iskola fennmaradásától is…és ez közös érdeke Doboz minden lakójának!

 

Zsigmond Károly
iskolaigazgató