Ökoiskola

ÖKOISKOLA LETT A DOBOZI ÁLTALÁNOS ISKOLA

2015 után 2016-ban is állami elismerésben részesült a Dobozi Általános Iskola.

Ezzel kapcsolatban kérdeztük Zsigmond Károlyt, a Dobozi Általános Iskola intézményvezetőjét.

-           Mi volt az első elismerés?

-           Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiemelkedő szakmai tevékenységemért, pedagógiai munkámért 2015-ben elismerő oklevélben részesített. Úgy gondolom, egy ilyen elismerés nem csak az én személyemnek szól, hanem az általam vezetett intézménynek, pedagógustársaimnak, tanulóinknak, az intézmény minden dolgozójának. Ezért iskolánk oktatásának minden szereplője büszke lehet erre az el-ismerésre, mely további motivációt jelenthet számunkra a jövőben.

Sok munka van e díj mögött: a fejlesztések (melynek mozgatórugója a tantestület, a megvalósítója többnyire Doboz Nagyközség Önkormányzata), szakmai innováció, továbbképzések, sikeres pályázatok, színvonalas rendezvények, gyerekprogramok, az úszásoktatás bevezetése, a mindennapos testnevelés, a szaktárgyi oktatás feltételeinek biztosítása, tanulóink versenyeztetése megyei, országos szinten, az országos kompetenciamérés eredményeink látványos javulása, a nyelvoktatásunk problémáinak megoldása, fejlett informatikai-és taneszközök beszerzése, ösztöndíj programokon való sikeres részvételünk... és sorolhatnám.   

Aki látni akarja a fejlődést, az láthatja, hiszen nyitott könyv vagyunk Doboz lakosainak számára. Jó érzéssel tölt el, hogy településünkön sokan elismerik iskolánk munkáját, bizalommal fordulnak hozzánk, szívesen segítik törekvéseinket, és látják, hogy a Dobozi Általános Iskola felveszi a versenyt bármely városi iskolával szemben.

2016 decemberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium az ÖKOISKOLA címet adományozta a Dobozi Általános Iskolának. Budapesten vehettem át az ÖKOISKOLA címmel járó oklevelet. Nagyon büszke vagyok erre a díjra, hiszen a megyében kevés iskola (leginkább néhány nagyobb városi intézmény) tudhatja magáénak ezt a címet. Iskolánk oktatásának egy kicsi, ugyanakkor nagyon fontos szeletét jutalmazta az említett két minisztérium.

 A Cím azon nevelési-oktatási intézményeknek elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és a mindennapi gyakorlatukban foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti-, és egészségneveléssel. Pedagógiai programunk tartalmazza mindazt a tevékenységet, mely a fent említett célok érdekében végzünk. A szép környezet, amely körbe vesz bennünket, alapból késztet bennünket a környezettudatos viselkedésre, annak tanítására. Tudatosan és folyamatosan parkosítjuk az iskolaudvart, természetes anyagból készült padokkal javítjuk tanulóink és dolgozóink komfortérzetét. Részt veszünk minden évben a „Te szedd magad” akcióban. Törekszünk a szelektív hulladékgyűjtésre. Intézményi keretek között a szülők segítségével, minden tanévben két alkalommal papír- és vashulladékot gyűjtenek diákjaink. Tárolóedény kihelyezésével lehetőséget biztosítunk tanulóinknak a veszélyes hulladék (használt elemek) elhelyezésére. A Föld napjának méltó megünneplése, a közös faültetés szintén a környezeti nevelésünk fontos része. A mindennapos testnevelés feltételeinek biztosítása, az úszásoktatás bevezetése, az egészségügyi vetélkedők megrendezése, a minden-napra egy gyümölcs pályázatban, valamint a tejprogramban való rész-vételünk, a tanulóink étkezési rend-jének ésszerűsítése, a reformkonyha elfogadtatása, iskolánk egészségnevelésének egy-egy momentuma.

Az ÖKOISKOLA cím a büszkeség mellett felelősséggel és kötelezettségekkel is jár, így a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetünk a környezettudatos nevelésre. Kezdeményezésemre a cím elnyerésére Balogh Lászlóné tanárnő pályázatot készített, mely sikeresnek bizonyult, ennek köszönhetően a Dobozi Álltalános Iskola 2017-től 3 éven át az ÖKOISKOLA cím büszke tulajdonosa.

Kép: