1956-os vándorkiállítás

A Békéscsabai Tankerületi Központ Történelem Munkacsoportja innovatív módon segíti az intézmények oktató-nevelő munkáját. Vándorkiállítás formájában ajánlották fel az 1956-os anyagot intézményeknek. Péliné Eszenyi Hajnalka tanárnő és Zombai Attila tanár úr rendezte be a kiállítást, az osztályok Hajni tanár néni tárlatvezetésével tekintették meg a kiállítást.

Ki a mester két keréken?

Az Országos Rendőr-főkapitányság, Országos Balesetmegelőzési Bizottsága 2023-ban is meghirdette a „Ki a mester két keréken?”  és a „Kerékpáros Iskola Kupa” felmenő rendszerű versenyét. A verseny célja az általános iskolás tanulók közlekedésbiztonsági ismeretinek felmérése.

A „Ki a mester két keréken?”  és a Kerékpáros Iskola Kupa városi döntők megrendezésére ugyanazon időpontban, 2023. március 22-én került sor.

XXVI. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny

A versenyek sorában igen rangos helyet foglal el a több évtizedes múltra visszatekintő, hagyományokkal rendelkező, Simonyi Zsigmondról elnevezett helyesírási verseny, mely több fordulón keresztül keresi a Kárpát-medence legjobb helyesíróit.

A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat és az anyanyelv szeretetének az erősítése, valamint a továbbtanuláshoz, az informatikai eszközök használatához, a munkavégzéshez szükséges helyesírási kompetencia mérése, fejlesztése.

A Fülemüle kórus hírei

2023. március 28-án, délután megrendeztük hagyományos,  „Sej, tiszta búzát szedeget a vadgalamb” című, iskolai népdaléneklési versenyünket. Ez az esemény mindig Bartók Béla születésnapjához (március 25.) kapcsolódik. Az ő pályatársa és jó barátja Kodály Zoltán, kinek soraival nyitnám ezt a beszámolót:

„Amit csak hall a gyermek elfelejti. Amit lát is, már inkább megjegyzi. De amiben Ő maga is tevékenyen részt vesz, az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe” (Kodály Z.)

TeSzedd - Önkéntesen a tiszta Magyarországért 2023

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalma, amely az idei évben 11. alkalommal kerül megrendezésre az Energiaügyi Minisztérium támogatásával.

Az egész országra kiterjedő kampány célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen varázsoljuk tisztábbá környezetünket. Ehhez a mozgalomhoz csatlakoztak idén Doboz település szervezetei is, többek között a Dobozi Általános Iskola.

Víz világnapja 2023

 

Amíg mindenünk megvan, nem biztos, hogy kellőképpen értékeljük a körülöttünk lévő értékeket.

Természetesnek vesszük, hogy iható víz folyik a csapból, hogy bármikor lefürödhetünk, hogy szabadon locsolhatunk, pedig nem mindenhol van ez így, például Afrikában napokig sétálnak, hogy vízhez jussanak.

Március 22-e az a nap, amikor felhívjuk a figyelmet a víz értékességére, értékére. Iskolánk játékos vetélkedővel emlékezett meg a Víz világnapjáról.

E napon kékbe öltözött a Dobozi Általános Iskola apraja-nagyja, mert nekünk fontos a víz megbecsülése.

Első és második osztályosaink tablókat és rajzokat készítettek, harmadik, negyedikeseink pedig memóriajátékot, melyet a vetélkedőben felhasználtunk. A tanulók élvezhették a horgászás, és hajóúsztatás élményeit, kincset kerestek, teve futóversenyen vettek részt, megismerkedtek a magyar tenger nevezetes tulajdonságaival, és összeillesztették a Balatonról készült kirakók darabjait, illetve Wordwall játékokkal tesztelték a vízről szerzett tudásukat. A vetélkedő végén az ajándékokat örömmel fogadták a gyerekek, és hullámzó tengert formálva köszöntek el a Víz napjától.

VARÁZSCERUZA-anyanyelvi verseny

„dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.” -József Attila-

A füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ebben a tanévben is meghirdette „Varázsceruza” címmel anyanyelvi versenyét. A megmérettetésre 2023. március 16-án került sor. A versenyen több iskola is részt vett Békés vármegyéből, köztük a Dobozi Általános Iskola tanulói is. A verseny célja az volt, hogy a gyerekek játékos formában változatos feladatok megoldásával bizonyítsák anyanyelvi jártasságukat. A nevezés 4 korcsoportban történt: 1.2.3.4. évfolyam. Iskolánkat a 2.a 3a.3b és a 4.a osztály képviselte, összesen 12 tanulóval. A feladatok egy részét csoportban, másik részét pedig egyénileg kellett megoldani. A kezdeti izgalmat kisdiákjaink hamar legyűrték és ahogy az idézetben is olvashatjuk pontosan, szépen dolgozva 3 díjat is megnyertek.

Díjazottjaink: Bankó Zejnep I. helyezett, Lukucz Lara Hanna II. helyezett, Tóth Marcell III. helyezett. Minden résztvevő ajándékban, az első helyezett könyvjutalomban részesült.

Ezúton szeretnénk megköszönni tanulóink és a felkészítő pedagógusok munkáját!

matekÁSZ Országos Matematikai Tanulmányi Verseny vármegyei döntője

A matekÁSZ a Bendegúz Gyermek – és Ifjúsági Akadémia felmenő rendszerű matematikai tanulmányi versenye az általános iskolák 1-8. osztályos tanulói részére. Az évfolyamok matematika tananyagának alaposabb megértését, az ismeretek önálló alkalmazását segíti, amelyek fejlesztik a matematikai gondolkodást. Célja: Fejlődési és bizonyítási lehetőséget adni az általános iskolák diákjainak egy színvonalas verseny keretében. Kihívást és élményt nyújtani a matematika színes és izgalmas világának mélyebb megismertetésével. Iskolánk immár 2. alkalommal csatlakozott ehhez a színvonalas versenyhez. A verseny 3 fordulós, az iskolai válogatót február 3-án rendeztük meg, melyre 12 tanuló jelentkezett.

Közülük 6 tanuló (Debreczeni Seherezádé, Hrabovszki Máté, Köteles Tamás 2.a osztályos, Lukucz Lara Hanna, Tóth Marcell 3.a osztályos és Szilágyi Máté 4.a osztályos tanuló) került be a megyei döntőbe, melyet technikai okok miatt, rendhagyó módon március 10-én írtak meg tanulóink az iskolánkban. A diákoknak 60 perc állt rendelkezésre a versenyfeladatok megoldására, melyet Szegeden a verseny központjában fognak kiértékelni.

Jelenleg várjuk az eredményt!

1848 hőseire emlékeztünk

A nemzeti ünnep alkalmából 1848 hőseire, eseményeire emlékeztünk iskolánkban. A Himnusz dallamainak elhangzása után községünk polgármestere, Köves Mihály mondott ünnepi beszédet. A gyerekek és felnőttek számára egyaránt fontos gondolatokat, üzeneteket közvetítő ünnepi beszéd után pedig iskolánk alsós és felsős tanulóinak emlékműsorát láthattuk, melyet az idei évben is Illik Józsefné Margó tanító néni és Kiss Rózsa tanárnő, illetve Zombai Attila tanár úr állított össze és álmodott színpadra.

Oldalak