Tevékenységünk, munkaprogramunk havi lebontása

Tevékenységünk, munkaprogramunk havi lebontása

SZEPTEMBER:

 

 • Tanévkezdő megbeszélés, az éves program előkészítése.
  Felelős: Futakiné Debreczeni Ilona
 • Adminisztrációs teendők – naplók beírása, tanulók számbavétele.
  Felelős: Osztályfőnökök
 • Az éves program elfogadása
  Felelős: Futakiné Debreczeni Ilona
 • Szülői értekezlet előkészítése.
  Felelős: osztályfőnökök
 • Színházbérletek megvásárlása, a tanév során háromszor színházlátogatás
  Felelős: Szatmári Istvánné, osztályfőnökök
 • Pályázatokra jelentkezések leadása
  Felelősök: szaktanárok
 • A községben szervezett kulturális héten való aktív részvétel

Felelősök: osztályfőnökök

 

OKTÓBER:

 

 • Hulladékgyűjtés.
  Felelős: a DÖK segítő pedagógusa
 • Megemlékezés az aradi vértanúk évfordulójáról, október 6.
  Felelős: Illik Józsefné, Kiss Rózsa, Zombai Attila, Futakiné Debreczeni Ilona
 • Megemlékezés október 23-ról.
  Felelős: Illik Józsefné, Kiss Rózsa, Zombai Attila, Futakiné Debreczeni Ilona

 

 

 

NOVEMBER:

 

 • Tanulmányi és magatartási helyzet értékelése. A gyenge tanulmányi eredményt elért tanulók szüleinek értesítése.
  Felelős: Osztályfőnökök.
 • Egészségügyi vetélkedő megszervezése, lebonyolítása.
  Felelős: 6. o. Futakiné Debreczeni Ilona
 • 8. osztályosok látogatása a Pályaválasztási vásárra
  Felelős: Balogh László Leventéné

 

DECEMBER:

 

 • Mikulás ünnepség megszervezése.
  Felelős: Osztályfőnökök, a DÖK segítő tanára
 • Világváros az iskolában

Felelős: Futakiné Debreczeni Ilona, diákönkormányzat tagjai

 • Karácsonyváró műsor

Felelős: Balogh László Leventéné

 • Dobozi Adventen való részvétel

Felelősök: osztályfőnökök

 • Iskolai fenyőfa díszítésének lebonyolítása.
  Felelős: osztályfőnökök, DÖK segítő tanára

 

JANUÁR:

 

 • Pályaválasztási előkészületek
  Felelős: Balogh László Leventéné
 • Félévi osztályozó értekezlet.
  Felelős: Osztályfőnökök, szaktanárok.
 • Január 22. Magyar Kultúra Napja Rendezvénysorozat a községben, a programokon való részvétel (Tehetségeink a színpadon)
  Felelős: Illik Józsefné, Kiss Rózsa
 • Félévi értekezlet megtartása.

 

 

FEBRUÁR:

 • Félévi szülői értekezlet megtartása.
 • A hagyományos farsangi ünnepség megrendezése.
  Felelős: 7. o Kiss Rózsa, Zombai Attila
 • Bendegúz nyelvi verseny házi fordulója
  Felelős: Futakiné Debreczeni Ilona
 • Jelentkezési lapok kitöltése.
  Felelős: Balogh László Leventéné, Kovalovszki Tímea
 • A kommunizmus áldozataira emlékezünk

Felelős: Péliné Eszenyi Hajnalka

 • Simonyi Zsigmond Helyesírási versenyen való részvétel

Felelős: Futakiné, Zombai Attila                    

 • Szép magyar beszéd szépkiejtési versenyen való részvétel Békésen

Felelős: Futakiné, Zombai Attila                      

 

 

 

MÁRCIUS:

 

 • Megemlékezés nemzeti ünnepünkről.
  Felelős: Illik Józsefné, Kiss Rózsa, Zombai Attila, Futakiné Debreczeni Ilona
 • A beiskolázás figyelemmel kísérése.
  Felelős: Balogh László Leventéné
 • Közlekedésbiztonság gyerekszemmel c. rajzpályázaton való részvétel

Felelős: Balogh Lászlóné, Szatmári Istvánné

 

ÁPRILIS:

 

 • Magyar nyelv hete
  Felelős: Futakiné Debreczeni Ilona, Zombai Attila
 • Tanulmányi és magatartási helyzet értékelése. A gyenge tanulmányi eredményt elért tanulók szüleinek értesítése.
  Felelős: Osztályfőnökök.
 • Hulladékgyűjtés.
  Felelős: a DÖK segítő tanára

 

 

MÁJUS:

 

 • Gyermeknap, sportnap
  Felelős: a DÖK segítő tanára, Debreceni Hajnalka, Turákné Szente Adél, osztályfőnökök
 • Az országos idegennyelvi- és kompetenciamérés előkészítése, lebonyolítása, utómunkálatai

Felelős: Futakiné, felmérésvezetők

 

JÚNIUS:

 • Nemzeti Összetartozás Napja – megemlékezés

Felelős: Péliné Eszenyi Hajnalka

 • Éves munka értékelése

Felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok

 • Tanévzáró megszervezés, lebonyolítása

Felelős: Futakiné

 • Ballagás előkészítése, megszervezése.
  Felelős: 7. osztályosok, Kiss Rózsa, Zombai Attila

 

 

A tanév során folyamatosan figyelemmel kísérjük a különböző pályázatokat, versenykiírásokat; az évszaknak megfelelő díszítéssel látjuk el az iskola folyosóját, auláját; aktualizáljuk a felsős hirdetőtáblát.