Tevékenységünk, munkaprogramunk havi lebontása

Tevékenységünk, munkaprogramunk havi lebontása

Tevékenységünk, munkaprogramunk havi lebontása

 

SZEPTEMBER:

 

 • Tanévkezdő megbeszélés, az éves program előkészítése.
  Felelős: Futakiné Debreczeni Ilona
 • Adminisztrációs teendők – naplók beírása, tanulók számbavétele.
  Felelős: Osztályfőnökök
 • Az éves program elfogadása
  Felelős: Futakiné Debreczeni Ilona
 • Szülői értekezlet előkészítése.
  Felelős: osztályfőnökök
 • Színházbérletek megvásárlása, a tanév során háromszor színházlátogatás
  Felelős: osztályfőnökök
 • Pályázatokra jelentkezések leadása
  Felelősök: szaktanárok
 • A községben szervezett kulturális héten való aktív részvétel
  Felelősök: osztályfőnökök

 

 

OKTÓBER:

 

 • Hulladékgyűjtés.
  Felelős: Zombai Attila
 • Megemlékezés az aradi vértanúk évfordulójáról, október 6.
  Felelős: Illik Józsefné, Kiss Rózsa, Zombai Attila, Futakiné Debreczeni Ilona
 • Megemlékezés október 23-ról.
  Felelős: Illik Józsefné, Kiss Rózsa, Zombai Attila, Futakiné Debreczeni Ilona
 • A világ legnagyobb tanórája
  Felelős: Balogh László Leventéné

 

 

 

NOVEMBER:

 

 • Tanulmányi és magatartási helyzet értékelése. A gyenge tanulmányi eredményt elért tanulók szüleinek értesítése.
  Felelős: Osztályfőnökök.
 • Egészségügyi vetélkedő megszervezése, lebonyolítása.
  Felelős: 6. o Péliné Eszenyi Hajnalka
 • 8. osztályosok látogatása a Pályaválasztási vásárra
  Felelős: Kiss Rózsa, Zombai Attila

 

 

 

 

 

DECEMBER:

 

 • Mikulás ünnepség megszervezése.
  Felelős: Osztályfőnökök.
 • Világváros/Diákváros az iskolában
  Felelős: Zombai Attila, 8. osztályos tanulók, Futakiné Debreczeni Ilona
 • Karácsonyváró műsor
  Felelős: Kiss Rózsa, Zombai Attila
 • Dobozi Adventen való részvétel
  Felelősök: osztályfőnökök
 • Iskolai fenyőfa díszítésének lebonyolítása.
  Felelős: osztályfőnökök, DÖK segítő tanára: Zombai Attila

 

 

JANUÁR:

 

 • Pályaválasztási előkészületek
  Felelős: Kiss Rózsa, Zombai Attila
 • Félévi osztályozó értekezlet.
  Felelős: Osztályfőnökök, szaktanárok.
 • Január 22. Magyar Kultúra Napja Rendezvénysorozat a községben, a programokon való részvétel (Tehetségeink a színpadon)
  Felelős: Illik Józsefné, Kiss Rózsa
 • Félévi értekezlet megtartása.

 

FEBRUÁR:

 • Félévi szülői értekezlet megtartása.
 • A hagyományos farsangi ünnepség megrendezése.
  Felelős: 7. o Futakiné Debreczeni Ilona
 • Bendegúz nyelvi verseny házi fordulója
  Felelős: Futakiné Debreczeni Ilona
 • Jelentkezési lapok kitöltése.
  Felelős: Kiss Rózsa, Zombai Attila, Kovalovszki Tímea
 • A kommunizmus áldozataira emlékezünk
  Felelős: Péliné Eszenyi Hajnalka, Zombai Attila
 • Simonyi Zsigmond Helyesírási versenyen való részvétel
  Felelős: Futakiné, Zombai Attila                    
 • Szép magyar beszéd szépkiejtési versenyen való részvétel Békésen
  Felelős: Futakiné, Zombai Attila                      

 

 

MÁRCIUS:

 

 • Megemlékezés nemzeti ünnepünkről.
  Felelős: Illik Józsefné, Kiss Rózsa, Zombai Attila, Futakiné Debreczeni Ilona
 • A beiskolázás figyelemmel kísérése.
  Felelős: Kiss Rózsa, Zombai Attila
 • “Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét
  Felelősök: szaktanárok

 

ÁPRILIS:

 

 • Magyar nyelv hete/ Anyanyelvi programsorozat
  Felelős: Futakiné Debreczeni Ilona
 • Tanulmányi és magatartási helyzet értékelése. A gyenge tanulmányi eredményt elért tanulók szüleinek értesítése.
  Felelős: Osztályfőnökök.
 • Hulladékgyűjtés.
  Felelős: Zombai Attila
 • Fenntarthatósági témahét
  Felelősök: szaktanárok

 

 

MÁJUS:

 

 • Gyermeknap, sportnap
  Felelős: Debreceni Hajnalka, Turákné Szente Adél, Zombai Attila, osztályfőnökök
 • Az országos idegennyelvi- és kompetenciamérés előkészítése, lebonyolítása, utómunkálatai
  Felelős: Futakiné, felmérésvezetők

 

JÚNIUS:

 • Nemzeti Összetartozás Napja – megemlékezés
  Felelős: Péliné Eszenyi Hajnalka
 • Éves munka értékelése
  Felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok
 • Tanévzáró megszervezés, lebonyolítása
  Felelős: Futakiné
 • Ballagás előkészítése, megszervezése.
  Felelős: 7. osztályosok, Futakiné Debreczeni Ilona

 

 

A tanév során folyamatosan figyelemmel kísérjük a különböző pályázatokat, versenykiírásokat; az évszaknak megfelelő díszítéssel látjuk el az iskola folyosóját, auláját; aktualizáljuk a felsős hirdetőtáblát.