Miniszteri elismerés

 

Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere elismerő okleveleket adományozott Balogh László Leventéné tanárnőnek, a Dobozi Általános Iskola pedagógusának. Az oklevelet Zsigmond Károly intézményvezető ünnepélyes keretek között, a ballagáson adta át.

Balogh László Leventéné 1994 óta a Dobozi Általános Iskola földrajz-rajz szakos tanára.

A tanítványai és az iskola előre haladására folyamatosan figyelve, rendszeresen vesz részt továbbképzéseken és pedagógiai, szakmai fórumokon. Munkája során intézményünk kétszer elnyerte az ÖKO-Iskola címet, amit most is ő mentorál. Az országos-területi-megyei versenyeken, pályázatokon elért eredményei rendszeresen erősítik az iskolánkba vetett bizalmat. Az Erzsébet táborok és a Csodaszarvas programok megszervezésével, diákjainak környezetük és jövőjük fontosságára hívja fel a figyelmüket.

Elkötelezett, kiforrott pedagógiai egyéniség, gazdag módszertani ismeretekkel. Munkáját tervezés és megvalósítás összhangja jellemzi. A gyermekekkel való kapcsolata példamutató.

Értő figyelemmel fordul tanítványai és a szülők felé, elősegíti a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését.

Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli. Támogató munkaformákat, módszereket alkalmaz. Különös érzékenységgel fordul a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók felé, akiknek minden segítséget megad a hátrányok csökkentése érdekében; ugyanakkor a tehetséges tanulóknak lehetőséget teremt a kibontakozásra.

2015 óta az önértékelést segítő munkacsoport tagja. Figyelemmel kíséri a köznevelés-oktatás jogi hátterének változásait; munkájával, észrevételeivel elősegíti az intézményben működő munkaközösségek munkáját.

Tantestületünk elhivatott, elismert, megbecsült tagja, aki lojális a Dobozi Általános Iskolához.

Elismerő okleveléhez szívből gratulálunk!