Csodaszarvas táborok - Élmények, programok, nyár!

Iskolánk négy éve kapcsolódott be a Csodaszarvas iskolai közösségi programba, mely a diákok érdeklődéséhez közel álló témák szabad feldolgozására ad lehetőséget. A programban részt vevő pedagógusok új képzési formákat próbálhatnak ki, a tanulók pedig élményszerű közösségi alkalmakon gazdagodhatnak érdekes-értékes ismeretekkel.

Közvetlenül a tanév lezárását követően négy táborba vártuk a Dobozi Általános Iskola tanulóit.

Minden napra egy mese!

A hét során a résztvevő gyerekek különböző típusú mesék és játékok segítségével erősítették társas kapcsolataikat. Elkalandoztak Meseországba, a mesék kapcsán tudatosították magunkban, hogy mindenkinek vannak pozitívumai. Szó volt még a barátságról és a szeretetről; illetve nagy hangsúlyt kapott az egymástól történő tanulás is.

A mesék sokoldalú módon történő feldolgozásával és kreatív tevékenységekkel a tanulók képet kaptak arról, hogy tartalmas kapcsolatainknak (család, barátok) pozitív hatása van az életünkre. Megtapasztalták, hogy mindenki jó valamiben, mindenki hozzá tud tenni valamit egy közösség épüléséhez, a közösségi célok eléréséhez.

Tanulási célok között szerepelt, hogy a tanulók ismerjék meg önmagukat és társaikat. Erősödjön az identitástudatuk, fejlődjön a kommunikációs képességük és az önkifejezésük, tanulják meg megfelelően közölni gondolataikat és érzéseiket.

Nem úgy van most, mint volt régen – avagy népviseleteink világa

A tábor mottója a következő volt: Nem biztos, hogy tudjuk, hogy volt régen, de szinte bizonyos, hogy szeretnénk tudni! Napjainkban a divat gyakran (és gyorsan) változik, de régebben ez nem így volt. Egy-egy tájegység esetében hosszú időn keresztül nemzedékek adták egymásnak tudásukat és tapasztalataikat, legyen szó az öltözködésről vagy bármilyen más, a hétköznapokban fontos szokásról.

A hét során a gyerekek ebbe a világba nyerhettek betekintést, miközben a játékos és kézműves foglalkozások során maguk is elsajátíthattak olyan módszereket, technikákat, amelyeket a régiek ismertek.

A tábor célul tűzte ki, hogy a gyerekek ismerjék meg a tájegységek népi kultúráját, és erősödjön nemzeti és kulturális identitásuk. Érezzék át a program során, hogy az iskolán kívüli környezetben történő tanulás olyan folyamat, amelynek szervezésében, irányításában saját maguknak is fontos szerepe van.

Öt karika, avagy miniolimpia

Az olimpiai eszme komoly, ám ebben a programban mégis néhol vidámabb, viccesebb formáját választotta a tábor vezetője a sportok bemutatásának. A résztvevők megismerkedtek az öt földrész jellemző sportjaival, olimpiai sportágakkal, az olimpiák történetével. A mozgásos és csapatépítő játékokon keresztül ismerték meg a közös játék örömét, az együttműködés, a csapatmunka és a szabályok betartásának jelentőségét, valamint a közösen elért sikerek során kialakuló örömérzetet, boldogságot.

A tábor céljai között szerepelt, hogy a hét során fejlődjenek a társas készségek, az együttműködés, az egymásra figyelés, a csoport összetartozás. A mozgásos játékokon keresztül szerezzenek tapasztalatokat a közös célokért való küzdésről, a közösségi sikerek együttes és örömteli megéléséről. Tartsák fontosnak a szabályok betartását, és a sportszerűséget. Tanulják meg megfelelően kezelni a sikert és a kudarcot.

Belső erőforrásaink

E tábor fókuszában az önismeret és az érzelmi intelligencia fejlesztése állt, a csapat- és csoportmunkában történő tevékenységekre helyezve a hangsúlyt. A gyerekek a különböző tevékenységeken keresztül megtapasztalták, hogy melyek azok a szituációk, melyek konfliktusokat váltanak ki, és hogyan lehet kezelni a kialakult helyzetet. A játékok során kreativitásukat, együttműködési képességüket fejlesztették, nagy szerepet játszott az egymástól történő tanulás.

A tábor célul tűzte ki, hogy a tanulók ismerjék meg az újraalkotás folyamatát, szerezzenek tapasztalatot az együttműködésről. Törekedjenek az érzelmek kifejezésére, szerezzenek tapasztalatot a társas alkotó- és előadótevékenység különböző formáiról. Ismerjék meg azokat a konfliktushelyzeteket, amelyekben a "win - win" módszert kell alkalmazniuk annak érdekében, hogy a felek konszenzusra jussanak.

Valamennyi programról elmondható, hogy a közösség élményén túl tudást és tudásvágyat, tartalmas programokat, maradandó és emlékezetes pillanatokat, érdekes-értékes ismereteket adott a diákoknak, hasznosan teltek a táborozás napjai.