Az aradi vértanúk emléknapján

Október hatodika a magyar nemzet gyásznapja. Arra emlékeztet minket, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. Az aradi vértanúk kivégzésének évfordulóján településünk vezetői, iskolánk diákjai is fejet hajtottak mindazok előtt, akik életüket adták a szabadságért. A megemlékezést megtisztelte jelenlétével Sztojka Attila kormánybiztos úr is.

Az iskola udvarán található kopjafa mellett hangoztak el az aradi vértanúk utolsó mondatai. Ezek a mondatok örökérvényűek, ma is tanítanak. Gondoljunk például Nagysándor József honvéd tábornok szavaira: „De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.” A kivégzett főtisztek áldozata jelképpé magasztosult. Jelképei ők az összefogásnak, és jelképei a szabadságharc és megtorlás névtelen több ezer áldozatának, akikre halál és börtönbüntetés, lefokozás, és a császári seregbe történő besorozás várt. Köszönjük a műsor szervezőinek és közreműködőinek, hogy együtt emlékezhettünk.