Az aradi vértanúk emléknapján

Tanintézményünkben a múlt héten sor került az idei év első ünnepi műsorára. Október 6-án iskolai keretek között ismét megemlékeztünk az aradi vértanúkról, Batthyány Lajos miniszterelnökről, de az 1848-49-es szabadságharcban a szabadságért életét áldozó minden magyar katonáról.

Zsigmond Károly intézményvezető köszöntőjében elmondta, nagy megtiszteltetés iskolánk számára, hogy ünnepi megemlékezésünkön jelen van Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár, Sztojka Attila a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos, a társadalmi esélyteremtési főigazgatóság főigazgatója és Köves Mihály Doboz Nagyközség polgármestere.

A műsor lebonyolítását a tavalyi évhez hasonlóan újra az 5. osztály vállalta magára, és most is nagy odaadással, figyelemmel adták elő a rájuk bízott verseket, prózai szövegrészeket. Az előadást teljesebbé, színesebbé tették az iskola énekkara által előadott dalok. A műsort Zombai Attila állította össze, a tanulók felkészítését pedig Kovács Margó és Kiss Rózsa tanárnők végezték.

A gyerekek felidézték, megelevenítették a 172 évvel ezelőtti dicstelen, szomorú nap eseményeit. De az általuk előadott versek, szövegek azt is kihangsúlyozták, hogy forduljon bárhogyan is a történelem kereke, érje bármilyen csapás nemzetünket, kivégezhetik akár hőseinket is: a magyar nép ragaszkodik szabadságához, lelkét megtörni sohasem lehet.

„Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt” ­­– idézte az egyik diák gróf Vécsey Károly utolsó szavait, rámutatva: az Aradon kivégzett tábornoknak még a kivégzése előtti órákban is Isten, a magyar nép és a magyar haza szolgálata járt a fejében. Haláluk örök időkre emlékeztet minket arra, hogy minden évben október 6-án fejet kell hajtani mindazok előtt, akik életüket áldozták a magyar szabadságért.

Az előadás után iskolánk és nagyközségünk nevében többen elhelyezték a megemlékezés koszorúit, virágait a tanintézmény udvarán kialakított emlékhelynél.