Újra Ökoiskola lettünk

                                                      

A Dobozi Általános Iskola Ökoiskolaként kiemelt figyelmet szentel a környezetvédelemre, fenntarthatóságra. Az oktató-nevelő munkánk szorosan kapcsolódik ehhez a témakörhöz.

Az Ökoiskola cím, azon nevelési-oktatási intézményeknek elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatukban foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti- és egészségneveléssel. Az elismerés birtokosa a Magyarországi Ökoiskola Hálózat tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.

2016 után 2020 tavaszán újra pályáztunk az Ökoiskola cím elnyeréséért, amit 2020 szeptember elsejétől ismét viselhetünk, mivel az elmúlt évek során teljesítettük az cím elnyerésének kritériumait.

Az elmúlt évek fontosabb ökotevékenységei: az osztálytermekben szelektíven gyűjtjük a szemetet. Az iskola udvarán a zöld hulladék részére komposztgyűjtőket raktunk ki, amit már hasznosítottunk a tavaszi virágosítás során. Évek óta gyűjtjük a papírt, elemeket, fémhulladékot.  Számtalan iskolai rendezvénnyel, programmal, nyári táborokkal hívjuk fel tanulóink figyelmét az összetett ökológiai szemlélet fontosságára. Ezeket a programokat a diákok javaslataival, véleményük figyelembe vételével szervezzük. Településünk környezetvédelmi tevékenységeibe is aktívan bekapcsolódunk. Közös élményekre, tevékenységorientált fenntarthatósági nevelésre törekszünk. Számos természetismereti tanulmányi versenyen vettünk részt az elmúlt időszakban és szép eredményeket értünk el. 

Mit jelent az, hogy egy iskola ökoiskola?  Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az alábbiak szerint foglalja össze: „ Az "öko" szócska előtagként egyre több helyen szerepel. Van mar ökopiac, ökoturizmus, ökogazdálkodás. Ezekben a szószösszetételekben az "öko" szócska mindig arra utal, hogy a tevékenységet olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit,  megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni az ökoszisztémának. Az ökoiskolák tehát olyan iskolák, melyek a fent leírt elvek alapján igyekeznek működni.”

Mitől ökoiskola egy iskola?  „Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt. Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során. Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.”

Köszönjük a pedagógusok, a szülők és a tanulók együttműködését, hiszen a cím elnyerése közös munkánk gyümölcse.

Balogh Lászlóné