Évzáró az iskolában

Tanévzáró ünnepség – milyen szép és beszédes szókapcsolat. Kifejezi, hogy ünnepélyes keretek között zárjuk az iskolai élet egy szakaszát. Van-e okunk az ünneplésre? Határozottan van. Ezt támasztja alá tanulóink többségének bizonyítványa, versenyeken elért eredményeik és a számtalan program, melyen 2018 szeptembere és 2019 júniusa között részt vettünk. Mindenki kivette a részét a munkából, de talán az elsősök számára volt a legkalandosabb, legizgalmasabb ez az év, hiszen ők tették meg a legnagyobb utat: az eddig számukra ismeretlen jelek értelmet nyertek, számokká, betűkké, szavakká formálódtak. Méltán büszke rájuk tanító nénijük. Az iskolai élet ugyancsak fontos szereplői a nyolcadikosok, akik búcsúztak tőlük. „Büszkék vagyunk ballagó diákjainkra, akik közül 7-en érettségit adó középiskolában, míg 6-an szakképző iskolában folytatják tanulmányaikat. Bízunk benne, hogy sikeresen megállják majd helyüket.”  - mondta beszédében Zsigmond Károly intézményvezető, aki tanítványaink szüleihez is szólt: „A szép eredményekre sok szülő is büszke lehet!  Hiszen szép eredményt csak az a tanuló tud elérni, akinek családja együttműködő az intézménnyel, akinek a szülője nem megőrzésre adja be gyermekét, hanem folyamatosan érdeklődik, figyelemmel kíséri gyermeke tanulmányi előmenetelét és biztosítja számára azokat a feltételeket, melyek szükségesek ahhoz, hogy a pedagógus értéket teremtő munkát végezhessen. Sok esetben a versenyekre való eljutásban is számíthattunk szülők segítségére, amit ezúton is szeretnék megköszönni. (…) Köszönöm a díjazott tanulóknak, hogy szorgalmukkal tovább öregbítették iskolánk hírnevét. Természetesen a köszönet jár a felkészítő pedagógusoknak is. Köszönöm minden pedagógusnak a szakmai munkát, mellyel eredményessé tették az elmúlt tanévet! Külön köszönet azoknak a pedagógusoknak, akik, ha kellett munkaidőn túl is tanulóinkat rendezvényekre, versenyekre kísérték, versenyekre készítették fel, háziversenyeket, vetélkedőket, foglalkozásokat szerveztek számukra. (…) Azt gondolom, intézményünk életét ebben a tanévben is megtöltöttük tartalommal, a feltételeket biztosította a Békéscsabai Tankerületi Központ. A nyugodt pedagógiai munkához, terveink megvalósításához nagyban hozzájárult Doboz Nagyközség Önkormányzata anyagi és erkölcsi támogatása. Ezúton kérem Köves Mihály polgármester urat, tolmácsolja köszönetünket az általa vezetett képviselő testületnek.”

Köves Mihály polgármester beszédében kiemelte: „Köszönöm a szülőknek azt, hogy gyermekeiknek a Dobozi Általános Iskolát választották, bíznak a pedagógusokban, az intézményben. Jól döntöttek. Köszönöm a pedagógusok és segítőik munkáját.”

Tartalmas volt a tanév, ám eljött pihenés, a feltöltődés ideje, hisz a következő tanévben is nagy munka vár ránk. Jó pihenést, szép nyarat kívánunk!