Tanév rendje

 

A TANÉV HELYI RENDJE

 

 

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

 

 

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

résztvevők, feladatok

1.

Pályaorientációs nap

igazgató,

osztályfőnökök,

szaktanárok

2023.október 27.

(őszi szünet előtti napon)

tantestület, tanulók, vállalkozók, segítők

3.

Családi-, gyermek- és sportnap,

 

diákönkormányzat

igazgató,

helyettese

2024. május vége

tanulók,

tantestület

 

nyári szünet meghosszabbítása

igazgató

2024. június 20.

tanulók,

tantestület

4.

nyári szünet meghosszabbítása

igazgató

2024. június 21.

 

tanulók,

tantestület

 

 

 A tanév sz orgalmi idősz aka : 180 tanítási napból áll.

Első nap: 2023. szeptember 1. (péntek)

Utolsó nap: 2024. június 21. (péntek)

A szorgalmi időszak első féléve: 2023. szeptember elsejétől 2024. január 19-ig tart.

Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét tájékoztatjuk a félévi értesítő által: 2024. január 26-ig.

 

Iskolai tanítási szünetek:

Őszi szünet:

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. október 27. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap: 2023. november 6. (hétfő)

Téli szünet:

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. december 20. (szerda),

a szünet utáni első tanítási nap: 2024. január 8. (hétfő).

 

 

Tavaszi szünet:

 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2024. március 27. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap: 2024. április 8. (hétfő).

 

Munkaszüneti napok a 2023-24-es tanév szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:

2023. október 23. hétfő, 1956-os forradalom ünnepe

2024. március 15. péntek, Nemzeti ünnep

2024. május 1. szerda, a munka ünnepe

2024. május 20., hétfő          Pünkösd hétfő

 

Ledolgozandó munkanapok a 2023 /2024-es tanév szorgalmi időszakában nem lesznek!

 

15/2023. (VII. 13.) GFM rendelet a 2024. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

2. § A 2024. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

 a) 2024. augusztus 3., szombat munkanap

2024. augusztus 19., hétfő pihenőnap

 b) 2024. december 7., szombat munkanap

2024. december 24., kedd pihenőnap

 c) 2024. december 14., szombat munkanap

2024. december 27., péntek pihenőnap