Leendő elsőseink részére a beiratkozás várható időpontjai a 2023/2024-es tanévre

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntéseinek és iránymutatásai szerint, a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről, a Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat

 2023. április 20–21-én kell beíratni.

 

 

 

feladat / esemény

 

felelős

 

határidő

 

A beiskolázás megtervezése

intézményvezető -helyettes, iskolatitkár

 

2023. február -március

Kapcsolatfelvétel az önkormányzattal, óvodával, szülőkkel

 

intézményvezető-helyettes

 

2023. február-március

 

Szülők tájékoztatása nyíltnapról

óvodavezető, iskolatitkár

 

2023. március

Iskola bemutatkozása, nyíltnap megtervezése

alsós és felsős munkaközösség-vezető

 

2023. március

 

 

feladat / esemény

 

felelős

 

határidő

 

 

Nyílt nap lebonyolítása

intézményvezető, alsós munkaközösségvezető, kijelölt tanítók

 

 

2023. március 22-26.

 

 

Leendő tanítók látogatása az óvodában

alsós munkaközösségvezető, érintett tanítók

 

 

2023. április 12-18.

Beíratkozáshoz szükséges nyomtatványok, kérdőívek elkészítése

 

Iskolatitkár, ped.asszisztens

 

2023. április 12-14.

Óvoda, szülők tájékoztatása a beíratkozás időpontjáról, menetéről, szükséges dokumentumokról, diákigazolvány igényléséről

 

intézményvezető helyettes, iskolatitkár, ped.asszisztensek

 

 

 

2023. április 05.

 

 

 

Beiratkozás lebonyolítása

intézményvezető,

 intézményvezető -helyettes,

iskolatitkár, pedasszisztensek

2023.04.20-21.

 

 

Előkészítése az intézményvezető-helyettes és az alsós munkaközösség-vezető közös feladata, amelynek során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt feladat.

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való kapcsolatteremtő munka és a különféle tankerületi kiadványokban megjelenő népszerűsítő bemutatkozó írások, iskolai tájékoztató füzet, valamint az iskolai honlap híradásai.