Szakmai elismerés

Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Szatmári Istvánné Terike tanárnőnek, a Dobozi Általános Iskola pedagógusának, aki 40 éven keresztül tevékenykedett a gyermekek oktatása-nevelése érdekében. A kiemelkedő munkáért járó oklevelet Zsigmond Károly intézményvezető ünnepélyes keretek között, az évzáró ünnepségen adta át.

Szatmári Istvánné diplomáját 1982-ben szerezte Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, ahol végzettsége szerint matematika-rajz szakos tanári képesítése lett.

Még ebben az évben, 1982 augusztusában el is kezdte a munkát a Dobozi Általános Iskolában, ahol stafétaként vehette át a rajz tantárgy tanítását a saját általános iskolai rajztanárától, Boros Imrénétől, aki meghatározó szerepet játszott életpályája elindításában.

Pályakezdőként tanította felső tagozatban a rajzot minden osztályban, valamint matematikát, és osztályfőnökként is tevékenykedett. A rajz szakkörökön újabb, érdekesebb technikákkal ismertette meg a tanulóit, és számos rajzversenyen vettek részt az évek alatt. A kreatív tanulók lehetőségeinek bővítését megcélozva elvégezte az OKJ-s Kosárfonó képzést, amit az akkori szakkörökön, kézműves foglalkozásokon a hagyományőrzés jegyében tudott hasznosítani. A tanulók munkáját mindig szívesen segítette felzárkóztatásokkal, tehetséggondozással.

A 80-as években a vándortáboroztatásban is részt vett. Osztályfőnökként minden évben sikeres osztálykirándulásokat szervezett osztályának.

Tudását folyamatosan bővítette. Szakmai fejlődésére mindig nagy hangsúlyt fektetett. Informatikai tudását 2000 óta fejleszti, ECDL és Internetfelhasználói tanfolyamon vett részt, majd később elvégezte az „Önállóan használom az informatikai eszközömet IKER 2 szintű” képzést is. A „Hatékony együttnevelés”, a „Tanórai differenciálás az integrált oktatásban” és a „Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés”, a „Kompetencia alapú matematika oktatási csomag alkalmazása 5.-8. osztályban”, a „Sulinet digitális tudásbázis felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában”, a „Tehetséggondozás alapjai” és az „IKT módszertan” képzéseken szerzett ismereteit, a tanult módszereket az integrált oktatásban alkalmazza. A nem szakrendszeroktatás bevezetésekor hasznosította a „Tanítók, tanárok továbbképzése a nem szakrendszerű oktatás bevezetésére az 5.-6. évfolyamon„ elnevezésű képzésen tanultakat. Nyelvtudását fejlesztette a Doveri Nyelvi Centrum 90 órás angol nyelvtanfolyamán. Az digitális fejlődés növekedése érdekében is folyamatosan képezte magát a következő továbbképzéseken: „Felkészítés a KRÉTA pedagógus moduljaihoz”, „A Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása”, „A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamatban.”, „A KAP pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása-Életgyakorlat alapú és Művészet alapú alprogram”.

Az utóbbi 3 évben csak a matematikát tanított 5-8. osztályban. Munkája során mindig igyekezett megtalálni a megfelelő módszereket a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatására, a tehetségeseket pedig a matematika versenyeken való eredményes részvételre. Tanulóival igyekezett megtalálni a matematika szépségeit, hasznosíthatóságát a mindennapi életben. Folyamatosan együttműködött az iskola dekorálását végző kollégákkal, segítette az iskolai programok megrendezését.

Terike személyében egy kedves, megbízható, pontos és sokoldalú kollégától búcsúzik a csengő és a sok tanítási óra. Nyugdíjba vonuló kollégánk számára lezárult 40 év szolgálata, elkezdődött a megérdemelt pihenés időszaka. A Dobozi Általános Iskola nevében köszönünk mindent és kívánunk hosszú, boldog, egészséges nyugdíjas éveket.