Petőfi 200 – Szép magyar beszéd verseny

Péchy Blanka érdemes művész nevéhez fűződik a Szép magyar beszéd Kazinczy-verseny, és a vele járó Kazinczy-díj. A Kazinczy-verseny az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását szolgálja.

A verseny résztvevőinek egy – a rendezők által kijelölt – kötelező és egy magukkal hozott szabadon választott 20–25 soros prózai szöveget kellett felolvasniuk. Iskolánkban idén – a Petőfi emlékévhez kapcsolódva – ez a szöveg vagy Petőfi Sándortól származott, vagy róla szólt.

A zsűri – Kádár Ádámné Anita tanárnő és Zombai Attila tanár úr – a versenyzők teljesítményének értékelésekor a következő szempontokat vette figyelembe: szövegértés, szöveghűség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd.

Ezen szempontok alapján a következő végeredmény született:

5-6. osztályos korcsoport:

1. Szabó Enikő 5.b

2. Bakos Bianka 5.b

3. Czinanó László 5.a

Különdíj: Behrami Amélia 5.a

7-8. osztályos korcsoport:

1. Surányi Dávid 8.a

2. Kárnyácki Lili 7.a

3. Kardos Míra Boglárka 8.b

Különdíj: Kozák Rebeka 7.a

A tanulóknak köszönjük a részvételt, az elkötelezettséget, sikerükhöz gratulálunk!

Ez a délután több szempontból is eredményesen telt: megmutatta, hogy vannak olyan diákok, akik értik és jól használják anyanyelvünket, másrészt bővültek a Petőfi Sándorról szerzett ismereteink.

Anita tanár néni Sajó Sándor szavaival köszönte meg a versenyzők munkáját:

„Köszönöm, édes anyanyelvem,

Te gyönyörű, egyetlenegy,

Hogy nekem adtad hangjaid zenéjét

S megengedted, hogy szívem dobogását

Magyarul muzsikáljam;

Hogy a hangszer lettél szent érzéseimben:

Áhítatomban búgó orgona,

Búbánatomban síró hegedű,

S hogy könnyebb kedvem halk fuvalmait

A te tilinkód zendítette dalba.”