Miniszteri elismerések

 

Pedagógus nap alkalmából Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere kitüntetéseket, díjakat, okleveleket adományozott a pedagógus szakma kiválóságainak.

A 2021. év kitüntetettjei között a Dobozi Általános Iskola négy pedagógusa is szerepelt: Debreceni Hajnalka, Szatmári Istvánné, Szerb Marianna és Tóthné Székely Ildikó kiemelkedő szakmai tevékenyége elismeréseként vehetett át oklevelet.

A díjazottak elmondták: köszönik a jelölést a Dobozi Általános Iskola vezetésének, továbbá köszönik a pedagógus kollégáknak, hiszen egy-egy ilyen elismerés a közösség sikere is.

Szerb Marianna, Pedagógus II. fokozat. Szakmai fejlődésére mindig nagy hangsúlyt fektetett. Tanítványait önmagukhoz mérten látja fejlődni, figyelembe veszi a tanulási nehézségeiket, és igyekszik ennek megfelelően segíteni. A közösségbe nehezen beilleszkedő gyermekek esetében is mindig sikerült elérnie, hogy megnyíljanak. Igyekszik szakmailag és emberileg is a legjobbat nyújtani. A felzárkóztatást és a tehetséggondozást kiemelten kezeli munkája során. Oktatás Informatikus Bizonyítványt szerezett, az ECDL számítógép-használói jogosítvánnyal egy időben. A Boldog Iskola pályázat kapcsán szerzett tapasztalatait beépíti munkájába, hogy olyan értékeket tudjon a gyerekeknek könnyedebben közvetíteni, ami egy tudatos emberi élet alapja lehet.

Debreceni Hajnalka, Pedagógus II. fokozat. A folyamatos tanulást és fejlődést elengedhetetlennek tartja egy pedagógus számára. Tisztában van azzal, hogy minden gyermek más, és ez egy osztályközösség alakulása, alakítása közben kitűnően megmutatkozik. Az osztályaival rendszeresen részt vesz közösségi programokon. A testnevelés munkaközösség vezetését látja el, tevékenyen részt vesz a diáksport nap szervezésében. Tagja a helyi önértékelést segítő munkacsoportnak. Gyermektánc szakon szakvizsgázott, a kézműves tevékenységek végig kísérik a munkáját, ilyen jellegű foglalkozások vezetését örömmel vállalja, játszóház lebonyolításában is részt vesz. Nagyon jó közösségi ember, a programok mozgatórugója iskolánkban.

Tóthné Székely Ildikó, Pedagógus II. fokozat. Munkája során arra törekszik, hogy tanulói az elsajátítandó ismeretanyagon túl is kapjanak valami olyasmit, ami több, és ami éppen formálandó egyéniségüket jobbá teszi, pozitív irányba alakítja. Foglalkozik tehetséggondozással, kiemelten angol nyelvből, alsós évfolyamokon. Ennek eredménye, hogy számos versenyen indultak tanítványai.  Részt vesz a Dobozi Általános Iskola DIFER mérésében. Meglévő órái mellett, angol tanár helyettesítési feladatot látott el. Felelősségvállalás, szakmai együttműködés, holisztikus, interdiszciplináris szemlélet jellemzi. Úgy vélekedik: „ Magister non nascitur, sed fit ”, azaz senki sem születik tanárnak, hanem azzá lesz, tartja a latin közmondás.  Erkölcstan etika szakirányú szakvizsgát szerzett.

Szatmári Istvánné matematika-rajz szakos pedagógus. Tudását folyamatosan bővítette. A kreatív tanulók lehetőségeinek gyarapítását megcélozva elvégezte az OKJ-s Kosárfonó képzést. Munkája során mindig igyekszik megtalálni a megfelelő módszereket a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatására, a tehetségeseket pedig a matematika versenyeken való eredményes részvételre. Tanulóival igyekszik megtalálni a matematika szépségeit, hasznosíthatóságát a mindennapi életben. Folyamatosan együttműködik az iskola dekorálását végző kollégákkal, segíti az iskolai programok megrendezését. Tanítási gyakorlatában készen áll a kor kihívásaihoz alkalmazkodni, megújulni, hogy a kor követelményeinek megfelelően nevelhesse, oktathassa a gyermekeket.

Kollégáink méltán részesültek a miniszteri elismerő oklevélben, melyhez szeretettel gratulálunk, további sok sikert, kitartást, jó munkát kívánunk!

 

www.dobozialtalanosiskola.hu