Új könyvekkel gazdagodtunk

Erővel olvasni. Néha nagyobb erővel olvasni, mint amilyen erővel az írás készült, melyet olvasol. Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni. Az író fecseghet; de te olvass szűkszavúan. Minden szót, egymás után, előre és hátra hallgatódzva a könyvben, látva a nyomokat, melyek a sűrűbe vezetnek, figyelni a titkos jeladásokra, melyeket a könyv írója talán elmulasztott észlelni, mikor előrehaladt műve rengetegében. {…} Életre-halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék. Gondold meg, hogy csak az ember olvas.
                                                                                                                               Márai Sándor

       A Márai-program XI.fordulójának pályázatán iskolánk sikeresen részt vett. A program keretében olyan iskolák könyvtárai részesülhettek könyvtámogatásban, ahol van 8 évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatás. A könyvtárunk részére megnyert művek listája az elmúlt 10 év kiadói terméséből származó magyar szerzők gyermek és ifjúsági szépirodalmi művei, valamint az új Nemzeti Alaptantervben ajánlott és kötelező olvasmányként szereplő klasszikus magyar irodalmi produktumok.

A megnyert könyvcsomag 46 db különböző művet tartalmaz, értéke 100. 000 Ft.

Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a könyvtárunk állománya az évek során folyamatosan bővült. Próbálunk lépést tartani az idővel és ösztönözni ezáltal diákjainkat a digitális eszközök mellett ne fordítsanak hátat a „Gutenberg galaxisnak”.

   Végezetül nem is kívánnék mást, mint azt az olvasási attitűdöt, amit a pályázat névadója is megfogalmazott. Fogadjátok sok szeretettel az új könyveket, amelyek hamarosan közkézen forognak a tantermekben!

 

                                                                                                         Péliné Eszenyi Hajnalka