Élmények, programok, nyár!

Iskolánk három éve kapcsolódott be a Csodaszarvas iskolai közösségi programba, mely a diákok érdeklődéséhez közel álló témák szabad feldolgozására ad lehetőséget. A programban részt vevő pedagógusok új képzési formákat próbálhatnak ki, a tanulók pedig élményszerű közösségi alkalmakon gazdagodhatnak érdekes-értékes ismeretekkel.

Közvetlenül a tanév lezárását követően öt táborba vártuk a Dobozi Általános Iskola tanulóit.

A Kiskondás, avagy mire vagyok képes? elnevezésű táborban a Debreceni Hajnalka tanítónő vezetésével A kiskondás című meséhez kapcsolódó tevékenységek – drámajátékok, kézműves programok, mozgásos játékok – alkották a tábor vázát. A tudás, az ügyesség, a furfang és a tanulási hajlandóság nagyon fontos, ez a Kiskondás üzenete a gyerekek számára.

Az Én, te és mi elnevezésű tábor Váradi Edit intézményvezető-helyettes szervezésében Futakiné Debreczeni Ilona tanárnő vezetésével valósult meg. A tábor programjai segítették az önismeret fejlődését; a helyes önértékelés pedig segíti a tanulókat abban, hogy hatékonyan használják saját erősségeiket és gyengeségeiket, valamint az aktuális és divatos trendek elvárásaitól függetlenül érezhessék magukat fontosnak és hasznosnak.

A világfalura fel! elnevezésű táborban Balogh Lászlóné Lívia tanárnő vezetésével a környezetünk megismerése, a környezetvédelem, a társadalmi felelősségvállalás, a kulturális sokszínűség és a társadalmi problémák jutottak szerephez. Külső helyszínen, életközeli módon is megismerkedtek a természettel, kiszámították az ökológiai lábnyomukat. A foglalkozások során a világ sokszínűségét dolgozták fel a világ természeti csodáin keresztül.

A Mozdulj ki! – avagy lakókörnyezetünk megismerése mozgás által elnevezésű tábor Zsigmond Károly intézményvezető irányításával valósult meg. A programhét során a gyerekek "belülről kifelé haladva" felfedezték fel, ismerték meg szűkebb-tágabb környezetüket. A hét folyamán egyénileg, párban, csapatban játszható mozgásos, ügyességi és kooperatív, közösségfejlesztő feladatok váltották egymást.

A Hősnek lenni – Ki ma a hős elnevezésű táborban Futakiné Debreczeni Ilona vezetésével a gyerekek különböző művészeti ágak bevonásával kerestek válaszokat arra a kérdésre, hogy ki a hős, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy rendkívüli személynek, találkozhatnak-e hősökkel a hétköznapi élet során.  

Valamennyi programról elmondható, hogy a közösség élményén túl tudást és tudásvágyat, tartalmas programokat, maradandó és emlékezetes pillanatokat, érdekes-értékes ismereteket adott a diákoknak, hasznosan teltek a táborozás napjai.