Leendő elsőseink részére a beiratkozás várható időpontjai a 2022/2023-as tanévre

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntéseinek és iránymutatásai szerint, a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről, a Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat

 2022. április 21–22-én kell beíratni.

 

 

 

feladat / esemény

 

felelős

 

határidő

eredményességi mutató

A beiskolázás megtervezése

intézményvezető -helyettes, iskolatitkár

 

2022. február -március

 

Kapcsolatfelvétel az önkormányzattal, óvodával, szülőkkel

 

intézményvezető-helyettes

 

2022. február-március

 

 

Szülők tájékoztatása nyíltnapról

óvodavezető, iskolatitkár

 

2022. március

 

Iskola bemutatkozása, nyíltnap megtervezése

alsós és felsős munkaközösség-vezető

 

2022. március

 

 

 

feladat / esemény

 

felelős

 

határidő

eredményességi mutató

Nyílt nap lebonyolítása

intézményvezető, alsós munkaközösségvezető, kijelölt tanítók

 

 

2022. március 22-24.

 

Leendő tanítók látogatása az óvodában

alsós munkaközösségvezető, érintett tanítók

 

 

2022. április 7-8.

 

Beíratkozáshoz szükséges nyomtatványok, kérdőívek elkészítése

 

Iskolatitkár, ped.asszisztens

 

2022. április 11-12.

 

Óvoda, szülők tájékoztatása a beíratkozás időpontjáról, menetéről, szükséges dokumentumokról, diákigazolvány igényléséről

 

intézményvezető helyettes, iskolatitkár, ped.asszisztensek

 

 

 

2022. március 26-29.

 

Beiratkozás lebonyolítása

intézményvezető,

 intézményvezető -helyettes,

iskolatitkár, pedasszisztensek

2022. 04.21-22.

 

 

 

Előkészítése az intézményvezető-helyettes és az alsós munkaközösség-vezető közös feladata, amelynek során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt feladat.

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való kapcsolatteremtő munka és a különféle tankerületi kiadványokban megjelenő népszerűsítő bemutatkozó írások, iskolai tájékoztató füzet, valamint az iskolai honlap híradásai.