Leendő elsőseink részére a beiratkozás várható időpontjai a 2019/2020-es tanévre

Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása

 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntéseinek és iránymutatásai szerint a kerületi / járási hivatal vezetője által meghatározott időpontban történik.

 

 

 

 

feladat / esemény

 

felelős

 

határidő

eredményességi mutató

 

A beiskolázás megtervezése

intézményvezető helyettes, ped.asszisztens

 

2021. február -március.

 

Kapcsolatfelvétel az önkormányzattal, óvodával, szülőkkel

 

intézményvezető-helyettes

 

2021. február-március

 

 

Szülők tájékoztatása nyíltnapról

óvodavezető, ped.asszisztens

 

2021. március

 

Iskola bemutatkozása, nyíltnap megtervezése

alsós és felsős munkaközösség-vezető

 

2021. március

 

 

 

 

 

 

 

feladat / esemény

 

felelős

 

határidő

eredményességi mutató

 

 

Nyílt nap lebonyolítása

intézményvezető, alsós munkaközösségvezető, kijelölt tanítók

 

 

2021. március 22-24.

 

 

 

Leendő tanítók látogatása az óvodában

alsós munkaközösségvezető, érintett tanítók

 

 

2021. április 7-9.

 

Beíratkozáshoz szükséges nyomtatványok, kérdőívek elkészítése,

 

ped.asszisztens

 

    2021. április 26-29.

 

Óvoda, szülők tájékoztatása a beíratkozás időpontjáról, menetéről, szükséges dokumentumokról, diákigazolvány igényléséről

 

intézményvezető helyettes, iskolatitkár, ped.asszisztensek

 

 

 

2021. március 26-29.

 

 

 

 

Beíratkozás lebonyolítása

 

 

iskolatitkár, pedasszisztensek

KB: 2021. április 15- 16.* (ezt a dátumot a KLIK határozza meg)

 

 

 

Előkészítése az intézményvezető-helyettes és az alsós munkaközösség-vezető közös feladata, amelynek során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt feladat.

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való kapcsolatteremtő munka és a különféle tankerületi kiadványokban megjelenő népszerűsítő bemutatkozó írások, iskolai tájékoztató füzet, valamint az iskolai honlap híradásai.