AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKÉRE

Az aradi vértanúk tiszteletére rendeztünk megemlékezést október 5-én. Az ünnepi műsor 169 év távlatából idézte fel az 1849-es eseményeket, a kor hangulatát. Nemzeti gyásznapunkon megfogalmaztuk: az aradi vértanúk mártírhalála jelképpé vált. Annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumává, amelyet a magyar nép évszázadokon át folytatott nemzeti függetlensége megteremtésért, társadalmi haladásáért.

Hiszen a szabadságharc nem volt hiábavaló küzdelem! A forradalom előtti állapotokat többé már nem lehetett visszaállítani és a bukás ellenére a nemzetben nemcsak tovább élt, de tovább is erősödött a szabadság és a függetlenség eszméje. Az ország pedig, bár hatalmas véráldozatok árán és a nemzeti önrendelkezéstől megfosztva, de elindult a polgári fejlődés útján.

Október 6. gyásznap tehát, de nem a halálé, inkább az elcsendesedésé és a tiszteletadásé.